Cross-cultural writing for global thinkers

CompanyWriters en de communicatietrends

23.10.2018

De communicatie van morgen wordt vandaag voorbereid. Daarom was CompanyWriters partner van de 3e uitgave van ComVision, een colloquium over de trends inzake communicatie, marketing en media. Zes minivoordrachten die werden gegeven door experts op het gebied van marketing, sociale media, journalistiek, evenementen, web en technische en artistieke aspecten van de communicatie: gespreksruimten, netwerking tussen studenten en professionals… Een rijk en dynamisch programma voor een vak dat voortdurend in beweging is!

Het colloquium vindt u hier.